Oxford Languages and Google

Oxford Languages เป็นผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาไทยของ Google
 
Oxford Languages เป็นผู้นำระดับโลกด้านการตีพิมพ์พจนานุกรม ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปีในการจัดทำและเผยแพร่พจนานุกรมที่มีความน่าเชื่อถือกว่า 50 ภาษาทั่วโลก

พจนานุกรมภาษาไทยฉบับนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง


 

พจนานุกรมภาษาไทยฉบับนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างขวางที่สุดฉบับหนึ่ง โดยพจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมคำนิยามที่ชัดเจนของคำศัพท์ 40,000 คำ พร้อมครอบคลุมภาษาถิ่นจากหลากหลายภูมิภาค รวมถึงประวัติความเป็นมาของคำ ตัวอย่างการใช้ วลี สำนวน และคำแนะนำการออกเสียง

พจนานุกรมของเราสร้างขึ้นมาอย่างไร


 

Oxford Languages มุ่งจัดทำพจนานุกรมด้วยแนวทางที่ยึดความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักเพื่อให้ได้ภาพรวมของภาษาที่ถูกต้องที่สุด
 
พจนานุกรมของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การใช้งานจริงของคำที่รวบรวมจากแหล่งทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่อกำหนดคำนิยาม การสะกด และหลักการทางไวยากรณ์ของคำ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานคำแต่ละคำตามข้อมูลที่เราได้ศึกษามา
 
แนวทางการจัดทำพจนานุกรมที่ยึดหลักฐานเป็นหลักนี้เรียกว่า การทำพจนานุกรมแบบพรรณนา ซึ่งหมายความว่าเราตั้งใจออกแบบพจนานุกรมให้สะท้อนว่าคนรอบโลกใช้ภาษาอย่างไรทั้งในปัจจุบันและในอดีต แทนที่จะพยายามบัญญัติว่าเราควรใช้ภาษาอย่างไร
 
พจนานุกรมทุกฉบับที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสร้างขึ้นหรือจัดหามาต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจในความสามารถของเราที่จะสะท้อนการใช้งานของแต่ละภาษาอย่างถูกต้องและมีความหมาย

เพราะเหตุใดพจนานุกรมของเราจึงครอบคลุมคำที่หยาบคายและคำที่ก้าวร้าว


 

บทบาทของพจนานุกรมแบบพรรณนาคือการบันทึกคำทุกคำที่มีอยู่ในแต่ละภาษาพร้อมกับความหมายของคำเหล่านั้น รวมถึงการระบุสถานะของคำแต่ละคำอย่างชัดเจน พจนานุกรมของเราครอบคลุมคำที่หยาบคายหรือคำที่ก้าวร้าวเพราะคำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคลังคำในแต่ละภาษา อย่างไรก็ตาม เราตั้งใจที่จะกำกับไว้ในพจนานุกรมของเราว่าคำใดบ้างจัดอยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว เพื่อสะท้อนสถานะและวิธีการใช้งานคำเหล่านั้นในชีวิตจริง
 
เรายินดีเสมอเมื่อผู้ใช้แจ้งให้เราทราบถึงรายการที่ผู้ใช้เชื่อว่าไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวดของเรา ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

เพราะเหตุใดพจนานุกรมของเราจึงครอบคลุมศัพท์สแลงและภาษาถิ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ


 

ภารกิจของเราคือการบันทึกคำทุกคำที่มีอยู่ในคลังศัพท์ของแต่ละภาษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน เราจึงบันทึกและอธิบายการใช้ภาษาในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงคำสแลงและภาษาถิ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ
 
รายการคำศัพท์ในพจนานุกรมของเราจะระบุไว้ว่าคำใดบ้างเป็นศัพท์สแลงและคำศัพท์จากภูมิภาคและภาษาถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงสถานะของคำและการใช้งานทั่วไปของคำดังกล่าว

เพราะเหตุใดพจนานุกรมของเราจึงมีตัวอย่างประโยค


 

เราออกแบบตัวอย่างประโยคเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ในบริบททั่วไปที่ผู้ใช้ภาษามักใช้ โดยประโยคเหล่านี้จะไม่ทำหน้าที่แทนคำนิยามของเรา แต่จะเน้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 
เราได้คัดเลือกตัวอย่างประโยคที่แสดงการใช้คำศัพท์ด้วยไวยากรณ์และความหมายที่ถูกต้องตามบริบท โดยที่ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากข้อมูลหลักที่คำนิยามระบุไว้
 
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงตัวอย่างประโยคที่ประกอบด้วยข้อความที่เป็นเท็จ มีอคติแฝงอยู่ หรือก้าวร้าว และเรายินดีรับฟังคำติชมเสมอหากคุณพบเห็นตัวอย่างประโยคเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวดของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับรายการเฉพาะในพจนานุกรม โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้