Oxford Languages and Google

Oxford Languages เป็นผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาไทยของ Google
 
Oxford Languages เป็นผู้นำระดับโลกด้านการตีพิมพ์พจนานุกรม ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปีในการจัดทำและเผยแพร่พจนานุกรมที่มีความน่าเชื่อถือกว่า 50 ภาษาทั่วโลก

พจนานุกรมภาษาไทยฉบับนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างขวางที่สุดฉบับหนึ่ง โดยพจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมคำนิยามที่ชัดเจนของคำศัพท์ 40,000 คำ พร้อมครอบคลุมภาษาถิ่นจากหลากหลายภูมิภาค รวมถึงประวัติความเป็นมาของคำ ตัวอย่างการใช้ วลี สำนวน และคำแนะนำการออกเสียง
Oxford Languages มุ่งจัดทำพจนานุกรมด้วยแนวทางที่ยึดความสำคัญของหลักฐานเป็นหลักเพื่อให้ได้ภาพรวมของภาษาที่ถูกต้องที่สุด

พจนานุกรมของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การใช้งานจริงของคำที่รวบรวมจากแหล่งทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่อกำหนดคำนิยาม การสะกด และหลักการทางไวยากรณ์ของคำ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานคำแต่ละคำตามข้อมูลที่เราได้ศึกษามา

แนวทางการจัดทำพจนานุกรมที่ยึดหลักฐานเป็นหลักนี้เรียกว่า การทำพจนานุกรมแบบพรรณนา ซึ่งหมายความว่าเราตั้งใจออกแบบพจนานุกรมให้สะท้อนว่าคนรอบโลกใช้ภาษาอย่างไรทั้งในปัจจุบันและในอดีต แทนที่จะพยายามบัญญัติว่าเราควรใช้ภาษาอย่างไร

พจนานุกรมทุกฉบับที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสร้างขึ้นหรือจัดหามาต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจในความสามารถของเราที่จะสะท้อนการใช้งานของแต่ละภาษาอย่างถูกต้องและมีความหมาย
บทบาทของพจนานุกรมแบบพรรณนาคือการบันทึกคำทุกคำที่มีอยู่ในแต่ละภาษาพร้อมกับความหมายของคำเหล่านั้น รวมถึงการระบุสถานะของคำแต่ละคำอย่างชัดเจน พจนานุกรมของเราครอบคลุมคำที่หยาบคายหรือคำที่ก้าวร้าวเพราะคำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคลังคำในแต่ละภาษา อย่างไรก็ตาม เราตั้งใจที่จะกำกับไว้ในพจนานุกรมของเราว่าคำใดบ้างจัดอยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว เพื่อสะท้อนสถานะและวิธีการใช้งานคำเหล่านั้นในชีวิตจริง

เรายินดีเสมอเมื่อผู้ใช้แจ้งให้เราทราบถึงรายการที่ผู้ใช้เชื่อว่าไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวดของเรา ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม
ภารกิจของเราคือการบันทึกคำทุกคำที่มีอยู่ในคลังศัพท์ของแต่ละภาษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน เราจึงบันทึกและอธิบายการใช้ภาษาในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงคำสแลงและภาษาถิ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ

รายการคำศัพท์ในพจนานุกรมของเราจะระบุไว้ว่าคำใดบ้างเป็นศัพท์สแลงและคำศัพท์จากภูมิภาคและภาษาถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงสถานะของคำและการใช้งานทั่วไปของคำดังกล่าว
เราออกแบบตัวอย่างประโยคเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ในบริบททั่วไปที่ผู้ใช้ภาษามักใช้ โดยประโยคเหล่านี้จะไม่ทำหน้าที่แทนคำนิยามของเรา แต่จะเน้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เราได้คัดเลือกตัวอย่างประโยคที่แสดงการใช้คำศัพท์ด้วยไวยากรณ์และความหมายที่ถูกต้องตามบริบท โดยที่ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากข้อมูลหลักที่คำนิยามระบุไว้

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงตัวอย่างประโยคที่ประกอบด้วยข้อความที่เป็นเท็จ มีอคติแฝงอยู่ หรือก้าวร้าว และเรายินดีรับฟังคำติชมเสมอหากคุณพบเห็นตัวอย่างประโยคเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวดของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับรายการเฉพาะในพจนานุกรม โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

English

 

Google’s Thai dictionary is provided by Oxford Languages.

 

Oxford Languages is the world’s leading dictionary publisher, with over 150 years of experience creating and delivering authoritative dictionaries globally in more than 50 languages.

This Thai dictionary is widely considered to be one of the most comprehensive Thai dictionaries available. It provides clear definitions for 40,000 terms covering a variety of regional dialects, and includes etymologies, examples, phrases, idioms, and pronunciation guidelines.
At Oxford Languages, we are committed to an evidence-based approach to creating dictionaries in order to provide the most accurate picture of a language.

Our dictionaries are based on analysis of genuine uses of words collected from real-life sources to determine a word’s definition, spelling, and grammatical behaviour, and to offer guidance on a word’s use based on this research.

This evidence-based approach to creating a dictionary is known as descriptive lexicography. Our dictionaries aim to describe the way languages are and have been used by people around the world, rather than attempting to prescribe the way a language should be used.

We apply stringent quality checks to all dictionaries produced or acquired by our expert team so our users can feel confident in our ability to accurately and meaningfully represent each language.
The role of a descriptive dictionary is to record the existence and meaning of all words in a language, and to clearly identify their status. We include vulgar or offensive words in our dictionaries because such terms are a part of a language’s lexicon. However, we aim to label in our dictionary entries words that fit into these categories to reflect their status and usage in the language.

We are always grateful when users inform us of cases they believe do not meet our rigorous quality standards, whether due to changing cultural sensitivities or for other reasons.
In our mission to accurately and comprehensively document all words in a language’s lexicon, we record and describe real-life language usage in all of its forms – including slang and regional dialects.

Slang terms and vocabulary from different regions and dialects are labelled in our dictionary entries so that users can be confident in a word’s language status and typical usage.
Example sentences are designed to help people to understand words in the context in which they are commonly used. These sentences do not replace our definitions but give additional information.

Our example sentences are selected to support a word in the correct grammatical and semantic context without distracting from the essential information the definition conveys.

We do our best to eliminate example sentences that contain factually incorrect, prejudiced, or offensive statements and always welcome feedback on specific cases you feel do not meet our rigorous quality standards.

If you would like to get in touch about a specific dictionary entry, please complete the form below.