Oxford Languages and Google

המילון בעברית של Google נכתב על-ידי Oxford Languages.

 

Oxford Languages היא הוצאת הספרים המובילה בעולם למילונים, עם למעלה מ-150 שנה של נסיון ביצירת ופרסום מילונים מוסמכים ברחבי העולם ביותר מ-50 שפות.

מה כלול במילון העברי הזה?


 
המילון העברי הזה כולל גם עברית עכשוית וגם עברית תנ"כית, עם למעלה מ 70,000 ערכים. בנוסף, הוא כולל אוסף נרחב של ביטויים, ניבים, פתגמים ודוגמות לעזור להבין איך משתמשים בשפה העברית ברחבי העולם כיום.


 
הוצאת Oxford Languages מחוייבת לגישה מדעית בכתיבת מילונים, בהסתמך על עדויות ועובדות, על מנת לספק תמונה מדויקת ביותר של השפה.
 
המילונים שלנו מבוססים על ניתוח של שימוש ממשי במילים הנלקחות ממקורות של שפה חיה על מנת לקבוע את פירוש המילים, הכתיב ותפקוד דקדוקי, ולהעניק הדרכה על שימוש במילה על סמך מחקר זה.
 
אנחנו מפעילים בקרת איכות קפדנית על כל המילונים שנוצרים או נרכשים על ידי צוות המומחים שלנו, כך שקהל המשתמשים שלנו יחוש בטוח ביכולת שלנו לייצג כל שפה באופן מדויק ובעל משמעות.


 
מלים גסות ופוגעניות כלולות במילונים שלנו מכיוון שמושגים אלה הם חלק מאוצר המילים של השפה. ערכי המילון שלנו שואפים לסמן מילים השייכות לקבוצות אלה על מנת לשקף את היותן מילים גסות או פוגעניות ואת השימוש בהן בשפה.
 
אנחנו בוחנים איך שפה פוגענית משתנה במשך זמן ומשלבים את השינויים שאנו מוצאים במילונים כדי לייצג שימוש אמיתי. כל השינויים שנעשים למילונים שלנו מבוססים על הוכחות מהשטח שתכנית מחקר השפה שלנו אוספת ומנתחת.
 

אנחנו תמיד אסירי תודה כשדוברי השפה מיידעים אותנו על מקרים שלפי דעתם נופלים מרמת האיכות הגבוהה שאנו שואפים לה, בשל שינויים ברגישות חברתית או בשל שינויים אחרים.


 
על מנת לתעד באופן מדויק ומקיף את כל אוצר המילים בשפה, המילונים שלנו כוללים ומתארים שימוש בשפה על כל גווניה – כולל סלנג ועגה מקומית.
 
המילונים שלנו מסמנים מילות סלנג ומילות עגה מקומית כך שהמשתמשים יוכלו להיות בטוחים במעמדה של מילה ובאופן השימוש בה.


 
משפטים לדוגמה מיועדים לסייע לאנשים להבין מילים בהקשר בו משתמשים בהן באופן שוטף. משפטים אלה אינם תחליף להגדרה, אלא נותנים מידע נוסף.
 
המשפטים לדוגמה נבחרים לתמוך במילה בהקשר הדקדוקי והלשוני הנכון, בלי לגרוע מהמידע החיוני שמופיע בהגדרה.

ליצירת קשר לגבי ערך מסוים במילון, נא למלא את הטופס הבא.